Spedytor – kim jest? Czym się zajmuje?

 • Spedytor – kim jest? Czym się zajmuje?

   

  Nieustany rozwój branży transportowej, a wraz tym rosnący popyt na tego typu usługi powoduje, że zawód spedytora cieszy się niemałym zainteresowaniem. Czym więc zajmuje się spedytor? Najprościej mówiąc, odpowiada za organizację przemieszczenia produktów lub osób z jednego miejsca w drugie.

  Spedycja właściwa a czynności dodatkowe?

  Aby przyjrzeć się bliżej zadaniom wykonywanym przez spedytora, należy uwzględnić podział jakiemu poddawane są obowiązki towarzyszące organizowaniu transportu. Wyróżniamy tu:

  Spedycja właściwa – czyli pozyskiwanie i przyjmowanie zleceń spedycyjnych, wybór środka transportu, zawieranie umów o przewóz, ubezpieczenie przesyłki, sporządzanie dokumentacji transportowej, odbiór przesyłki od nadawcy, przygotowanie przesyłki do przewozu, nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją transportową, odbiór przesyłki ze środka transportowego oraz właściwej dokumentacji, odprawa celna, przekazanie przesyłki odbiorcy. Osoba lub firma zajmująca się wyłącznie spedycją właściwą nazywana jest spedytorem czystym.

  Usługi dodatkowe – to dowóz, przewóz, załadunek, składowanie przesyłki, podjęcie należności za dostarczoną przesyłkę, przeprowadzenie cesji praw do przesyłki, sprzedaż przesyłki, awizowanie. Osoba lub firma, która oprócz spedycji właściwej prowadzi również usługi dodatkowe, nazywana jest spedytorem mieszanym.

  W zależności od obszaru na jakim prowadzone są działania, spedytorów możemy podzielić na krajowych i międzynarodowych

  Umiejętności pożądane w pracy spedytora

  Przede wszystkim znajomość języków obcych(spedytor międzynarodowy). Trudno wyobrazić sobie swobodne poruszanie się w tym zawodzie, bez chociaż podstawowej znajomości któregoś z języków. Niezwykle ważne są też strategiczne myślenie i szybkość w podejmowaniu decyzji, odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Często podczas organizowania transportu dochodzi do sytuacji, gdy w wyniku czyjegoś błędu, lub jakiegoś losowego zdarzenia istnieje ryzyko niepowodzenia. Wtedy wspomniane cechy stają się bezcenne, pozwalając na szybką reakcję i poradzenie sobie z trudnościami. Trzeba liczyć się również z tym, że mimo pracy 5 dni w tygodniu po 8 godzin, telefon będzie dzwonił znacznie częściej. Będąc odpowiedzialnym za daną przesyłkę, musimy pozostawać w kontakcie i w razie wypadku być w stanie zareagować, by dotarła do odbiorcy bez przeszkód.

  Jak zostać spedytorem?

  Spedytorem może zostać każdy. Nie ma wymagań co do konkretnego wykształcenia, najważniejsze są posiadane umiejętności i doświadczenie. Ale jak zacząć? Jeśli dana osoba od samego początku wie, że ta ścieżka kariery jest dla niej, bardzo pomocne będzie skończenie technikum o kierunku spedycyjnym lub logistycznym. Będzie to solidną podstawą do rozpoczęcia pracy, znacznie zwiększając szanse na zatrudnienie nie posiadając jeszcze doświadczenia. Jeśli chodzi o uczelnie wyższe, przydatną wiedzę możemy zdobyć na kierunkach logistycznych, zarządzaniu oraz transporcie.

  Najważniejsze pytanie, CZY WARTO?

  Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Trzeba przede wszystkim dobrze znać samego siebie, mieć świadomość tego co się potrafi i czy będzie to wystarczające by sprostać powierzonym zadaniom. Praca bywa bardzo stresująca, często wymaga poświęcenia wielu dodatkowych godzin. Z drugiej strony pozwala na stabilne zatrudnienie, dobre zarobki oraz możliwość rozwoju.

  Zapytaliśmy naszych kolegów co szczerze sądzą o swojej pracy, mimo codziennego narzekania nikt nie wyobraża sobie robienia czegoś innego. Poproszeni o opinie, odpowiadamy że WARTO 😊

  Zespół Bama Logistics

  Comments are closed.