Przetargi

Przetarg na zakup usług doradczych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych związanych z rynkiem NewConnect.

Przedmiot zamówienia:

zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowanego Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect w nawiązaniu do projektu „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki Bama Logistics Sp. z o.o. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie” obejmujący:

  • Raport due-diligence,
  • Wycenę spółki,
  • Dokument ofertowy,
  • Dokument informacyjny,
  • Teaser inwestycyjny,
  • Prezentację inwestorską.

Pobierz zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe Emitenta nr 1/2017

Protokół z wyboru ofert

Protokół z wyboru ofert na przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

Protokół wyboru oferty

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Uprzejmie informujemy, iż firma Bama Logistics Sp. z o. o. zrealizowała projekt: „Wdrożenie aplikacji B2B, automatyzującej procesy biznesowe BAMA LOGISTICS i jej partnerów, celem efektywnego zarządzania procesami realizacji usług spedycyjnych”

Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-12-202/12-00
Realizacja projektu: 01.06.2013 r. - 30.11.2014 r.

Innowacyjna Gospodarka
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Unia Europejska

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B